вторник, 28 февраля 2017 г.

четверг, 19 января 2017 г.

ЗНО з математики: особливості тесту 2017 року

Тест зовнішнього незалежного оцінювання з математики у 2017 році складається із завдань чотирьох форм: завдань з вибором однієї правильної відповіді, завдань на встановлення відповідності, завдань відкритої форми з короткою відповіддю (структуроване та неструктуроване), а також завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю.
           Загальна кількість завдань тесту з математики – 33, на виконання яких учасникам буде відведено 180 хвилин.

           Результат виконання завдань №1-28 та №31-32 за вибором випускника може бути зараховуваний як державна підсумкова атестація з математики. Результат виконання завдань всього тесту буде використовуватися під час прийому до 
вищих навчальних закладів України.
            Максимальна кількість тестових балів, яку може отримати учасник ЗНО, правильно виконавши всі завдання №1-28, №31-32, що будуть зараховуватися як державна підсумкова атестація, дорівнює 52 балам.
            Максимальна кількість тестових балів яку можна набрати правильно виконавши всі завдання тесту - 62 бала.

ФОРМИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ
          Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 1–20) — завдання складається з основи та п’яти варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав і позначив відповідь у бланку відповідей А.
          Завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюється в 0 або 1 бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не надано.
          Завдання на встановлення відповідності («логічні пари») (№ 21–24) — завдання складається з основи та двох стовпчиків інформації, позначених цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Виконання завдання передбачає встановлення відповідності (утворення «логічних пар») між інформацією, позначеною цифрами та буквами. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А.
          Завдання на встановлення відповідності («логічні пари») оцінюється в 0, 1, 2, 3 або 4 бали: 1 бал – за кожну правильно встановлену відповідність («логічну пару»); 0балів за будь-яку «логічну пару», якщо зроблено більше однієї позначки в рядку; 0 балів за завдання, якщо не вказано жодної правильної відповідності («логічної пари»), або відповіді на завдання не надано.
          Структуроване завдання відкритої форми з короткою відповіддю (№ 25, 26) — завдання складається з основи та двох частин і передбачає розв’язування задачі. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання, здійснивши відповідні числові розрахунки, записав, дотримуючись вимог і правил, відповіді до кожної з частин завдання в бланку відповідей А.
          Структуроване завдання оцінюється в 0, 1 або 2 бали: 1 бал за кожну правильно вказану відповідь; 0 балів, якщо вказано обидві неправильні відповіді, або відповіді на завдання не надано;
          Неструктуроване завдання відкритої форми з короткою відповіддю (№ 27–30) — завдання складається з основи та передбачає розв’язування задачі. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання, здійснивши відповідні числові розрахунки, записав, дотримуючись вимог і правил, кінцеву відповідь у бланку відповідей А.
          Неструктуроване завдання оцінюється в 0 або 2 бали: 2 бали, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або відповіді на завдання не надано.
          Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (№ 31–33) — завдання складається з основи та передбачає розв’язування задачі. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання в бланку відповідей Б навів пояснення всіх етапів розв’язання, зробив посилання на математичні факти, з яких випливає те чи інше твердження, проілюстрував розв’язання задачі рисунками, графіками тощо.
          Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю № 31, 32 оцінюються в 0, 1, 2, 3 або 4 бали; № 33 оцінюється в 0, 1, 2, 3, 4, 5 або 6 балів.
          Розв’язання завдань у чернетці не перевіряються і до уваги не беруться.

При підготовці до тестування зверніть увагу на програму зовнішнього незалежного оцінювання з математики, відповідно до якої розроблено зміст тесту. Завдання ЗНО з математики полягає у тому, щоб оцінити знання та вміння учасників тестування:
·         будувати математичні моделі реальних об'єктів, процесів i явищ та досліджувати ці моделі засобами математики;
·         виконувати математичні розрахунки (виконувати дії з числами, поданими в різних формах, дії з відсотками, складати та розв'язувати задачі на пропорції, наближені обчислення тощо);
·         виконувати перетворення виразів (розуміти змicтове значення кожного елемента виразу, знаходити допустимі значення змінних, знаходити числові значення виразів при заданих значеннях змінних тощо);
·         будувати й аналізувати графіки найпростіших функціональних залежностей, досліджувати їxні властивості;
·         розв'язувати рівняння, нepiвності та їх системи, розв'язувати текстові задачі за допомогою рівнянь, нерівностей та їxнix систем;
·         знаходити на рисунках геометричні фігури та встановлювати їxнi властивості;
·         знаходити кiлькicнi характеристики геометричних фiгур (довжини, величини кyтiв, площі, об'єми);
·         розв'язувати найпростiшi комбiнаторнi задачі та обчислювати ймовiрностi випадкових подій;
·         аналізувати iнформацiю, що подана в графiчнiй, табличній, текстовій та інших формах

четверг, 5 января 2017 г.

Веб-квест «Математика в мистецтві або мистецтво в математиці»

Запрошуємо   учасників проекту "Міксіке в Україні""   до участі   у веб- квесті "Математика в мистецтві або мистецтво в математиці" .
 Детальніше  на сторінці веб- квесту

ІІІ (обласний) етап предметних олімпіад

Наказ Департаменту освіти і науки ЗОДА від 23.12.2016 № 0920  «Про проведення ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських, міжрегіональних і обласних учнівських олімпіад у 2016/2017 н.р. та підготовку до участі в ІV етапі 2017 року"

вторник, 22 ноября 2016 г.

Результати олімпіади з математики

14 листопада 2016 року на базі КЗ"Оріхівський НВК №2 ім.В.А.Лазаряна" відбувся ІІ (районний) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики,в якій взяли участь 35 учнів 6-10 класів .
Запрошена на ІІІ(обласний) етап учениця 9 класу Оріхівської гімназії №1 "Сузір'я" Цюрупович Катерина .


пятница, 11 ноября 2016 г.

Семінар вчителів математики

9листопада на базі КЗ «Оріхівська ЗОШ І-ІІ ступенів №3» відбувся семінар вчителів математики з теми «Сучасна педагогічні технології у викладанні математики».Вчителі відвідали урок математики у 5 класі за темою «Рівняння», який проводила вчитель Оріхівської ЗОШ І-ІІ ступенів №3 Подліянова Олена Миколаївна.

Після обговорення уроку своїм досвідом роботи  з теми «Інтерактивна дошка як засіб навчання» поділився вчитель математики КЗ  «Оріхівський НВК  №2 ім. ак. В.А.Лазаряна» Лепетченко Віталій Юрійович,
« Використання квест-технологій у викладанні математики» - вчитель Оріхівської гімназії №1 «Сузіря» Гаращенко Альона Петрівна,
 «Використання інформаційних технологій як засіб формування інноваційної особистості»- вчитель КЗ «Зарічненська ЗОШ І-ІІІ ступенів» Нагула Ірина Валентинівна.